பதிகலுக்கு வரவேற்கிறோம் 

தாமரைக் குளம்பதி

தாமரைக் குளம்பதி

முகவரி :

கன்னியாகுமரி

வரைபடம்

நேரம் :

திறப்பு காலை-9மணி : மூடுதல் மாலை-6மணி

சிறப்பு நிகழ்வுகள் :

  • திருஏடுவாசிப்பு
  • கொடியேற்றம்
  • திருவிழா

தொடர்பு :

இணையதள url:

ayyavazhi.in

வரலாறு