பதிகலுக்கு வரவேற்கிறோம் 

பூப்பதி

பூப்பதி

முகவரி :

எத்தாமொழி புத்தளம் சாலை, மங்காவிளை, தருமபுரம், தமிழ்நாடு 629501

நேரம் :

திறப்பு காலை-9மணி : மூடுதல் மாலை-6மணி

சிறப்பு நிகழ்வுகள் :

  • திருஏடுவாசிப்பு
  • கொடியேற்றம்
  • திருவிழா

தொடர்பு :

இணையதள url:

ayyavazhi.in

வரலாறு

பூப்பதி என்பது பஞ்ச பதிகளில் ஒன்றாகும், இவை அய்யாவழியின் முதன்மை வழிபாட்டு மையங்கள் மற்றும் புனித ஸ்தலங்களாகும். வைகுண்டரின் அவதாரச் செயலாக, பூமாடந்தையுடன் கூடிய திருமஞ்சனம் இங்கு நடந்தேறியது. இந்த பூமடந்தை வைகுண்டரால் தனக்குள் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட இறுதி தெய்வம், காளியை உலகத்திலிருந்து (பூமி) அழித்ததைக் குறிக்கிறது.

மேலும் சில வரலாற்றாசிரியர்கள் இது முன்பு சிவன் கோவிலாக இருந்ததாகவும், பதியாக மாற்றப்பட்டதாகவும் கருதுகின்றனர்.