பதிகலுக்கு வரவேற்கிறோம் 

வைகுண்டபதி

வைகுண்டபதி

முகவரி :

F4RG+89F, NaliKinaru Way, Thiruchendur, Tamil Nadu 628215.

வரைபடம்

நேரம் :

திறப்பு காலை-9மணி : மூடுதல் மாலை-6மணி

சிறப்பு நிகழ்வுகள் :

  • திருஏடுவாசிப்பு
  • கொடியேற்றம்
  • திருவிழா

தொடர்பு :

இணையதள url:

ayyavazhi.in

வரலாறு